Instrukcije za uplatu

  • Ime i Prezime: Melisa Porča
  • Banka: Sparkasse Bank DD BIH
  • Svrha uplate: Uplata Kurbana 2022
  • Transakcijski broj računa: 1995126054936677

 

Za uplate iz inostranstva:

  • Naziv banke: Sparkasse Bank DD BIH, Zmaja od Bosne 7, BIH- 71000 Sarajevo
  • SWIFT CODE: ABSBBA22
  • Ime i Prezime: Melisa Porča
  • Svrha uplate: Uplata Kurbana 2022 
  • Transakcijski račun: BA39 1995 1260 5493 6677