Prodaja i klanje KURBANA po HALAL propisima

O nama

Sa uzgojem i prodajom Kurbana započeli smo 2010 godine. Od samog početka smo isključivo bazirani na kvaliteti Kurbana kako bih smo udovoljili sve zahtjeve naših kupaca. Kurbane nudimo tokom cijele godine za razne događaje kao što su npr: Akika, rođenje djeteta, zdravlje, sadaku itd… Sve Kurbane koljemo po HALAL propisima u vlastitoj klaonici. Svi Kurbani posjeduju dokaz o zdravstvenoj kontroli po veterinarskim propisima.

Narudžbe

PRODAJA I KLANJE KURBANA PO HALAL PROPISIMA

CIJENE KURBANA OD: 350, 400, 450 I 500 KM

PRODAJA I KLANJE KURBANA PO HALAL PROPISIMA

CIJENE KURBANA OD: 350, 400, 450 I 500 KM

PRODAJA I KLANJE KURBANA PO HALAL PROPISIMA

CIJENE KURBANA OD: 350, 400, 450 I 500 KM

Kurbansko meso

KLANJE KURBANA NA HALAL NAČIN, MOGUĆE PRISUSTVOVATI PRILIKOM KLANJA KURBANA

PAKOVANJE KURBANSKOG MESA

Kurbane pakujemo i siječemo po vašoj želji

KLANJE KURBANA

Posjedujemo vlastitu klaonicu gdje vršimo klanje Kurbana na HALAL način. Moguće je prisustvovati klanju Kurbana

Kurbanska koža

Kurbansku kožicu je zabranjeno prodavati svejedno da li je Kurban vadžib ili dobrovoljan Kurban. Zbrinjavanje Kurbanske kožice je odgovornost na vama, vlasniku Kurbana je dozvoljeno koristiti se kožicom i praviti od nje postekiju za klanjanje ili mijeh.

Aiša r.a. je od svoje kožice napravila mijeh iz koga se voda pila. Vlasniku Kurbanske kožice nije dozvoljeno da proda kožicu za novac ili namirnice a nakon toga da se on ili njegova porodica okoriste time. 

Poslanik s.a.v.s. je kazao: “Ko proda kožicu svog Kurbana, taj nema Kurbana” (El-Hakim)